โครงสร้างของหู

topbox-1

คลื่นเสียงที่เดินทางมาเข้าหูเรานั้น จะสูง-ต่ำ  ดัง-ค่อย หรือไพเราะเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดบ้าง และเราเข้าใจเสียงนั้นได้อย่างไร หูมีความสำคัญอย่างไรต่อการได้ยินเสียงของเรา ลองมาตั้งใจฟัง"เสียง"จากตัวอักษรต่อไปนี้ดูครับ                           

 อ่านเพิ่มเติม...

หูสูญเสียการได้ยิน

หูสูญเสียการได้ยิน

การที่สูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะทารกแรกเกิด จนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุมีสาเหตุที่แตกต่างกันไว้ดังนี้          

                                

                                                                                                                           

อ่านเพิ่มเติม...

โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน

โรคเกียวกับหู

หากคุณ มี ภาวะ หูตัน ,  สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ , หูน้ำหนวก , หูตึงจากอายุมาก , น้ำในหูไม่เท่ากัน , หูเสื่อมจากเสียงดัง , และ ความผิดปกติของหูด้าน อื่นๆ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...